Digital Business Tools -palvelu auttaa saavuttamaan tavoitteet.

Palvelu sisältää asiakkuuksien johtamisen ja tavoitteiden saavuttamisen työkalut. Niiden avulla tehdään strategista suunnittelua ja viedään tavoitteet käytännön tekemiseen.

Aloita ilmainen 14 päivän kokeilujakso rekisteröitymällä tästä>>

Asiakkuuksien johtamisen työkalut

Asiakaskannan suunnittelu
Business Model Canvas -tyyppinen työkalu asiakkuuksien johtamiseen. Sisältää mm. markkinan mahdollisuudet, asiakkuuksien nyky- ja tavoitetilan, tuotteet ja palvelut, resursoinnin, sekä tavoiteasetannan ja toimintasuunnitelman teon koko yrityksen asiakkuuksien johtamiseen. Tilaa>>
 
 
 

Avainasiakassuunnitelma
Työkalu yrityksen merkittävimpien asiakkaiden suunnitteluun ja hoitamiseen. Sisältää asiakkaan analysoinnin, mahdollisuuksien tunnistamisen, päättäjä- analyysin ja toimintasuunitelman laatimisen Tilaa>>
 
 
 

Asiakassalkun ja myynnin suunnittelutyökalu
Työkalu asiakassalkun hallintaan ja myynnin systemaattiseen tekemiseen. Työkalun avulla euromääräiset tavoitteet puretaan salkku- ja asiakaskohtaiseksi tekemiseksi. Huom! CRM:ssä ei ole myynnin suunnittelua. Työkalun avulla henkilö voi raportoida tavoitteiden toteutumista! Tilaa>>
 
 
 

Asiakasneuvottelun arviointi
Työkalun avulla kehitetään taitoa käydä parempia asiakasneuvotteluita. Arviointi tehdään kriteerien pohjalta, joita ovat mm. oman tuotteen tai palvelun presentointi, asiakkaan tarpeen herättäminen ja päätöksen saaminen asiakkaalta. Työkalu sisältää toimintasuunnitelman laatimisen asiakaskäyntien laadun kehittämiseksi. Tilaa>>
 
 
 

Tavoitteiden saavuttamisen työkalut

 

Johtajan toimintasuunnitelma
Strategisten tavoitteiden ja johtamisen työkalu. Työkaluun viedään stragiset tavoitteet, jotka pilkotaan tekemiseksi johtoryhmän vastuualueiden mukaan. Työkalun avulla voidaan seurata strategian jalkautumista. Tilaa>>
 
 
 

Esimiehen toimintasuunnitelma
Johtamisen työkalu esimiehelle tavoitteiden käytäntöön vientiin, kehityssuunitelman laatimiseen, sekä itsensä ja muiden johtamiseen. Toimintasuunnitelman avulla on helppo seurata tavoitteiden saavuttamisesta ja varmistaa niiden toteutumista. Tilaa>>
 
 
 

Asiantuntijan toimintasuunnitelma
Työkalu oman vastuualueen tavoitteiden käytäntöön vientiin, kehityssuunitelman laatimiseen ja itsensä johtamiseen. Sopii organisaatioiden kaikkiin eri asiantuntija- ym. tehtäviin. Toimintasuunnitelman avulla on helppo seurata tavoitteiden saavuttamisesta ja varmistaa niiden toteutumista. Tilaa>>
 
 
 

Myyjän toimintasuunnitelma
Työkalu myyntitavoitteiden saavuttamiseen ja tavoitteiden käytäntöön vientiin. Sisältää kehityssuunnitelman ja osaamisen arvioinnin asiakastyöskentelyn ja myynnin eri osa-alueilla. Tilaa>>
 
 
 


Tilaa veloituksetta asiakkuuksien ja myynnin johtamisen e-kirja!
 

Asiakkuuksien ja myynnin johtamisen kirja
Markkinan muutoksiin ja asiakkaiden tarpeisiin on reagoitava entistä nopeammin. Asiakkuuksien ja myynnin johtamisen kirja kertoo, miten yritys voi rakentaa toimintatapoja asiakkuuksien johtamiseen ja myynnin systematiikkaan. Tilaa>>