Tiedote: Digital Business Tools -palvelu auttaa saavuttamaan tavoitteet

Ei enää erillisiä powerpointteja ja exceleitä vaan tervetuloa digiaikaan myös strategisessa suunnittelussa ja tavoitteiden johtamisessa! 

Suomalainen Digital Business Tools -palvelu on kehitetty todelliseen tarpeeseen yrityksille, jotka haluavat hakea kasvua, kehittää johtamistaan, tai ovat kohtaamassa muutostilanteen.

Palvelun työkaluilla analysoidaan markkinaa, tunnistetaan kasvupotentiaali ja asetetaan tavoitteet. Tavoitteiden toteutumista johdetaan viemällä strategiset tavoitteet henkilökohtaiselle tasolle. 

Palvelu sisältää myös osaamisen arvioinnin, joten se toimii työkaluna tavoite- ja kehityskeskusteluissa. Yhtenä tavoitteena palvelussa on auttaa yrityksiä siirtymään valmentavaan johtamiseen. Siksi palvelussa on sisäänrakennettuna coaching -kysymyksiä, kuten mitkä asiat estävät tavoitteen saavuttamista ja mitä niille voi tehdä.

Digital Business Tools –innovaation taustalla ovat konsultointiyritys Business Performance Finland Oy ja ohjelmistoyritys Wapice Oy.

Palvelu toimii nykyaikaisena pilvipalveluna, jonne luodaan yrityksen organisaatiorakenne. Tämän jälkeen organisaation jäsenet laativat yrityksen strategiasta johdetut toimintasuunnitelmat, joiden edistymistä voidaan helposti seurata havainnollisesti grafiikan avulla. Palvelussa on myös muita tärkeitä työkaluja, kuten avainasiakassuunnitelma yritykselle merkittävimpien asiakkuuksien kehittämiseen.

Palvelua voi kokeilla 14 päivää veloituksetta tilaamalla tunnukset osoitteessa http://www.digitalbusinesstools.com/.

Business Performance Finland Oy on valmennus- ja konsultointiyritys, joka valmentaa yrityksiä ja yksilöitä saavuttamaan tavoitteensa. Tuotamme toimintamallit valmentavaan johtamiseen, asiakkuuksien johtamiseen ja moderniin ratkaisumyyntiin.

Wapice Oy on täyden palvelun ohjelmistoyritys. Toimimme asiakkaidemme teknologia­partnerina ja auttamme heitä hyödyntämään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla.

Lisätietoja antavat:

Juha Porkka, CEO
Business Performance Finland Oy / Digital Business Tools
+358 40 501 3454
juha.porkka@businessperformance.fi

Pauli Perasto, Sales Manager
Wapice Oy / Digital Business Tools
+358 (0)10 277 5172
pauli.perasto@wapice.com